Heo mẹt lớn

650,000


Hấp, Lòng, dồi, nướng, nhựa mận, xào lăn, xôi, canh, bún

Hấp, Lòng, dồi, nướng, nhựa mận, xào lăn, xôi, canh, bún

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Heo mẹt lớn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2016 MetQuan.com. All rights reserved.