Bún đậu thịt

50,000


Bún đậu mẹt 01 người ăn: bún tươi, chả cốm, chân giò heo mán hấp, lòng dồi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bún đậu thịt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2016 MetQuan.com. All rights reserved.