Đặt chỗ qua điện thoại

Chúng tôi nhận đặt chỗ qua điện thoại cho bữa ăn tối và bữa trưa. Bạn có thể gọi cho chúng tôi tại 096 683 6883 từ 8h30 ->17h30, Thứ 2 đến Chủ Nhật để thực hiện đặt chỗ.

Đặt chỗ cho sự kiện

Chúng tôi đang ở đây để làm cho sự kiện đáng nhớ của bạn. Bất cứ khi nào bạn cần đặt chỗ cho bất kỳ loại sự kiện, chúng tôi đang ở đây để cung cấp cho bạn không gian cho một chi phí hợp lý. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các sự kiện của bạn sáng tạo và thú vị.

LỜI CHỨNG THỰC

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ MẸT QUÁN

Copyright © 2016 MetQuan.com. All rights reserved.