Heo Mán – Heo Cắp nách

Tại sao heo mán còn có tên gọi là heo cắp nách? Do nhu cầu thưởng thức heo mán các món của người miền xuôi ngày càng tăng cao. Có cung thì ắt có cầu, người Mường thấy được nguồn lợi nhuận từ heo mán mang lại cao nên đã mang heo mán ra chợ trên thị xã bán. Đặc điểm đường núi rừng, hẹp, […]

Thực đơn hôm nay
Thời gian mở cửa
Copyright © 2016 MetQuan.com. All rights reserved.